Lynn

Lynn er fra Jan Briskeby på Hadeland. Hun er etter hans Arja og Jaran Knives Maico. Arja er etter Jo Agnar Hansens kjente hund Tika og Høgnes Craig. Maico er etter Bwlch Hemp og en av vår tids kanskje beste hund, Jaran Knives Lyn. Hun er kullsøster til Jaran Knives Bea, Geir Marrings Marve, Jan Briskebys Boss og Anne Buers Allie.

HD:A
Øyelyst: UA
CEA DNA:Carrier
Godkjent gjeterhund

Leave a Reply