Om oss

Hei, vi heter Hege Hoel og Vidar Tangeland, og bor på Tangeland gård i Eidsberg, Østfold, sammen med våre border collier, sauer, katter og høner. Vidar er aut. sykepleier og jobber på DPS i Østfold sykehus, mens Hege er aut. helsesekretær og har tidligere jobbet ved Ullevål og Østfold sykehus, men jobber nå for helsestasjonen i Hobøl. Vidar er aktiv innenfor gjeterhundmiljøet og går gjeterhundprøver med hundene. Han er i tillegg utdannet instruktør og dommer i NSG. Vi arrangerer jevnlig gjeterhundprøver her hvert år, og har hatt både lokalprøver, fylkesmesterskap og landsprøve på gården. I tillegg til å gå prøver brukes hundene aktivt i arbeid på gården, og de er også som familiemedlemmer og bor inne sammen med oss. Vårt kennelnavn er Herd’em All, og tanken bak vår avl er stort sett å avle til eget bruk. Vi har derfor ikke så mange valpekull.

vidar-og-buck-nordisk

OM TANGELAND
Gården består av ca. 520 daa fordelt på dyrket -, inn- og utmark, og husdyrproduksjonen på gården er sau. I tillegg leier vi jord. Totalt 375 daa benyttes til beite og forproduksjon. Gården driftes økologisk og både dyrene og beitene er Debio-godkjent med årlig kontroll. Gården befinner seg innenfor rovviltsonen for ulv, og alle beitene er derfor gjerdet inn med rovviltavvisende strømgjerder godkjent av fylkesmannen. I tillegg til sauene har Hege noen få hobbyhøns av forskjellige dvergraser som jærhøns, dvergwyandotte, dk og silkehøns. Gården produserer sitt eget grovfór.

img_3297

OM HUSDYRROMMENE
Låven ble utvidet i fjor med et nybygg på 140 kvm, og vi er nå i ferd med å utvide ytterligere 160 kvm. Låven er av type kaldfjøs med talle, og vi har subusgulv som sikrer god drenering og lufttilgang for varmegang i talla. Talla sikrer dyrene en bekvem, tørr og trekkfri liggeplass (jf. Veileder B, §4.11.3), og de kan gå fritt ut og inn av låven som de selv ønsker i gjennom hele vinteren. Takhøyden er 4 meter slik at man kommer inn med traktor både for fóring og rydding av talle. Det er lagt inn frostfritt drikkekar, og fóring skjer ved appetittforing med islandshekk. I tillegg til nybygget har vi også den opprinnelige låvedelen på 30 kvm, og en rundbuehall.

molly
OM SAUENE
Vi har 130 vfs. Sauene er av flere forskjellige raser, og vi har i hovedsak gått bort fra gammelnorsk sau og over til gammelnorsk spæl, svartfjes, og pels for økt kjøttproduksjon.
Forebyggende dyrehelsetiltak er sentralt i økologisk husdyrhold (Veileder B, §4.7), og i avl er det derfor viktig for oss med fokus på genetisk gode morsinstinkter, gode melkeevner og lite lammevansker. De rasene vi har valgt å gå for er alle lettbeinte og robuste raser, de har god flokkinstinkt og kan gå ute hele året. Ved å la dyra gå fritt og være i bevegelse, mener vi at de holder seg i god fysisk form, de bevarer den naturlige adferden sin og er bedre rustet til å lamme ukomplisert. Et eksempel på dette ser vi i lammingen der de har anledning til å utfolde sin naturlige adferd og trekke seg litt unna de andre. Det første døgnet går gjerne mor og lam litt for seg selv for å knytte bånd, og så lenge været tillater det og lammingen går ukomplisert, får de gå fritt ute som de selv ønsker. Å la lammet gå ute fra fødselen av og nippe til bakken anser vi som et viktig tiltak for å opparbeide en gradvis tilvenning og motstandsdyktighet mot koksidiose, og dermed redusere bruk av Baycox. De siste årene har vi hatt svært lite, til ingen, lammevansker på våre dyr.

skjermbilde-2017-01-08-kl-21-09-59